Rokiškio senelių globos namų gyventojų lankymo taisyklės (0)

Publikuota: 2021-09-15 Kategorija: Trumpa informacija
Rokiškio senelių globos namų gyventojų lankymo taisyklės
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio senelių globos namai

Siekdami apsaugoti globos namų gyventojus nuo plintančios Covid 19 bei vadovaujantis LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152"Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" pakeitimais, nuo š.m. rugsėjo 13 d. priimsime lankytojus tik su Galimybių pasais.
 
Dėkojame už supratimą.
 
Gyventojų lankymo taisyklės
 
Informuojame, kad nuo 2021-09-13 įsigaliojo LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) pakeitimai (aktuali redakcija https://www.etar.lt/.../8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045 ) – kviečiame susipažinti ir vadovautis.
 
Vadovaujantis Nutarimo 31.10 papunkčiu, asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas leidžiamas ir asmenims, neatitinkantiems Nutarimo 3.1.1 papunktyje nustatytų kriterijų (t. y. visiems asmenims, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus).
 
Atsižvelgiant į minėto Nutarimo nuostatas, kitų globos įstaigų gyventojų lankymas, taip pat kitų veiklų, nenumatytų Nutarimo 31 papunktyje, organizavimas kontaktiniu būdu galimas asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nustatytų kriterijų (t. y. vieną iš kriterijų, kurie yra taikomi Galimybių pasui gauti):
 
3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
 
3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 
3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
 
3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 
3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 
3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 
3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
 
3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
 
3.1.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
 
3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
 
3.1.1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;
 
3.1.1.4. yra vaikas iki 16 metų;“.
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video